სამშნებელო პროცესი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პროექტის სირთულიდან გეოგრაფიული მდებარეობიდან  და სპეციფიკიდან გამომდინარე დგინდება ყველა ის დეტალი რაც აუცილებელია წარმატებული პროექტის განხორციელებისთვის: 

  • სამშენებლო ჯგუფის შექმნა-დამტკიცება 
  • პროექტის ტექნიკით და ინვენტარით უზრუნველყოფა 
  • დოკუმენტაცია და ტექნიკური მხარდაჭერა 
  • მასალების და მომსახურების შესყიდვების უზრუნველყოფა 
  • შრომის უსაფრთხოების და დაცვის უზრუნველყოფა 
  • ხარისხის კონტროლის და ტექნოლოგიების პროცედურების დაგეგვმა 

კომპანია „ფერის“ გააჩნია სრულფასოვანი და გამართული ტექნიკური ბაზა. კომპანია დაკომპლექტებულია კადრებით, რომელთა პროფესიონალიზმი მრავალი წარმატებული პროექტის განხორციელებითაც დადასტურდა. კომპანია სთავაზობს სამშენებლო ტექნიკით მომსახურებას და ასევე ქირავნობას ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. კომპანია  ფლობს საქართველოში ექსკლუზიურ ტექნიკურ ბაზას.