სამშენებლო სამუშაოები MX74-ზე

დაწყების დრო: 2016
დასრულების დრო: 2017
დამკვეთი: საიპემ კონტრაქტინგ ნიდერლანდები