ამბროლაურის რაიონის 9 სოფლის გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოები

დაწყების დრო: 2017
დასრულების დრო:2017
დამკვეთი: ს/ს საქორგაზი