ამბროლაურის სოფლების გაზიფიცირება
დაწყების დრო: 2017 დასრულების დრო:2017 დამკვეთი: ს/ს საქორგაზი