საირმის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2011 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი