არაგვზე 1100 მეტრიანი დამცავი დამბა

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკის ფინანასური მხარდაჭერით განხორციელებული საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითრების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი