გუდაურში ხელოვნური გათოვლიანების სისტემისთვის ტბის მოწყობა

დაწყების დრო: 2017
დასრულების დრო: 2018
დამკვეთი: შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია