მტკვარი ჰესი-ს 9300მ სიგრძის სადერივაციო გვირაბის მშნებლობა

დაწყების დრო: 2015
დასრულების დრო:2019
დამკვეთი:დარიალი ენერჯი