ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის სამშენებლო მომსახურება
დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: ბრითიშ პეტროლიუმი