ქსანი-სტეფანწმინდის გადამცემი ხაზი

დაწყების დრო: 2017 დასრულების დრო: 2017 დამკვეთი: EMC Limited