ქსანი-სტეფანწმინდა გადამცემი ხაზის საძირკვლებისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა

დაწყების დრო: 2017
დასრულების დრო: 2017
დამკვეთი: EMC Limited

500 კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა გადამცემი ხაზის საძირკვლებისა და დროებითი მისასვლელი გზების მშენებლობა