ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის  მისასვლელი გზები

დაწყების დრო: 2006
დასრულების დრო: 2006
დამკვეთი: ბრითიშ პეტროლეუმი