გუდაურის ჰესი

დაწყების დრო: 2013
დასრულების დრო: 2013
დამკვეთი: შპს ენერგო  არაგვი