გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ყველა პროექტი

img

შაორის სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო  

img

ხადორის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო:2002 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია  

img

 ბრამბის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო: 2006 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: საქჰიდროენერგომშენი მინი მრამბა ჰესი ა...

img

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ჩამკეტ სადგურებთან მისასვლელი გზების მშენებლობა

დაწყების დრო: 2006 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: ჯეოინჟინერინგი  

img

ხადორის 110 კვ გადამცემი სისტემის პროექტირება-მშენებლობა

დაწყების დრო: 2003 დასრულების დრო:2004 დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია

img

ხადორის ქვესადგურის პროექტირება და მშენებლობა

დაწყების დრო :2003 დასრულების დრო 2004 დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია