გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ყველა პროექტი

img

ჭუბერი-საყენის ახალი საავტოობილო გზის მშენებლობა

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: შპს კომფორტი

img

 220 კვ-იანი ქუთაისი ქვესადგურის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა  

img

საკენის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

img

კეხვიჰესის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

img

ხონი-სამტრედიის საირიგაციო სისტემის სათავე ნაგებობის ფარის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2005 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკი  

img

1100 მეტრი სიგრძის დამცავი დამბის მშენებლობა მდინარე არაგვზე

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკის ფინანასური მხარდაჭერით განხორციელებ...

img

მისაქციელის დამცავი დამბის მშენებლობა

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური ფონდი

img

კოლხეთის პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა

დაწყების დრო: 2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკი; ინტეგრირებული მართვის ცენტრი...