გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ყველა პროექტი

img

ქუთაისის 220კვ-იანი ქვესადგურის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა  

img

საკენი ჰესი

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

img

კეხვიჰესის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

img

ხონი-სამტრედიის საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2005 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკი

img

არაგვზე 1100 მეტრიანი დამცავი დამბა

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკის ფინანასური მხარდაჭერით განხორციელებ...

img

მისაქციელის დამცავი დამბა

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური ფონდი

img

კოლხეთის პარკის ადმინისტრაციული შენობა და ვიზიტორთა ცენტრი

დაწყების დრო: 2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკი; ინტეგრირებული მართვის ცენტრი

img

შაორის სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო