გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ყველა პროექტი

img

დამცავი დამბა რიონზე

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო: 2008 დამკვეთი:საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

img

ჩხოროწყუ ჰესის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო: 2008 დამკვეთი: ს/ს ჩხოროწყუჰესი   ჰიდროელექტროსადგ...

img

კინკიშა ჰესის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2008 დასრულების დრო: 2008 დამკვეთი: ს/ს ზაჰესი 06  ჰიდროელექტროსადგურის...

img

ფოთის წყალმომარაგების პროექტი

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო: 2008 დამკვეთი: საქართველოს მინიციპალური განვითარების ფონდი &...

img

ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზის პროექტი

დაწყების დრო: 2008 დასრულების დრო: 2008 დამკვეთი: შპს. საინჟინრო-სამშენებლო ჯგუფი

img

საბაგირო გზა გუდაურში

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო:2007 დამკვეთი: ს/ს გუდაური

img

ფშაველი ჰესი

დაწყების დრო:2006 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი:- Winrock-ის საერთაშორისო ინსტიტუტი სოფლის მე...

img

ჭუბერი-საყენის საავტოობილო გზა

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო: 2007 დამკვეთი: შპს კომფორტი