გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ყველა პროექტი

img

ბორჯომის წყალმომარაგება

დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2010 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

ბორჯომის საკანალიზაციო სისტემა

დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2010 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

ბაკურიანის წყალმომარაგება და კანალიზაცია

დაწყების დრო: 2010 დასრულების დრო: 2010 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზსადენის რეაბილიტაცია 

დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2009 დამკვეთი: ფონდი ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოში

img

მისაქციელის ჰესის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2009 დამკვეთი: Winrock- ის საერთაშორისო ინსტიტუტი სოფლის მ...

img

3452 მეტრიანი ფოთის მილსადენი

დაწყების დრო: 2008 დასრულების დრო: 2009 დამკვეთი: საქართველოს მინიციპალური განვითარების ფონდი

img

ალაზნის საირიგაციო სისტემის წმენდა

დაწყების დრო: 2008 დასრულების დრო: 2009 დამკვეთი:საქართველოს მინიციპალური განვითარების ფონდი

img

დამცავი დამბა მდ. ცხენისწყალზე

დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო:2008 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი