გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ყველა პროექტი

img

ყაზბეგის საბაჟო-გამშვები პუნქტი

დაწყების დრო: 2012 დასრულების დრო: 2013 დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური

img

ყვარელის სერვისცენტრის წყალმომარაგება

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2012 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

სიღნაღის სერვისცენტრის წყალმომარაგება

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2012 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

ხადორი-2 ჰესი

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2012 დამკვეთი: შპს ფერი, დამფინანასებელი გერმანიის რეკონსტრუქცი...

img

თელავის წყალმომარაგება

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2012 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

42 ჭაბურღილის მშენებლობა

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2011 დამკვეთი: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათისა და ს...

img

საირმის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2011 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

img

ყვარლის ტბის კომპლექსის წყლის და კანალიზაციის სისტემა

დაწყების დრო: 2011 დასრულების დრო: 2011 დამკვეთი: შპს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კ...