გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  მილსადენი /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

მილსადენი

img

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა ურეკში

დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო:2018 დამკვეთი: შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარა...

img

მტკვარი ჰესი-ს 9300მ სიგრძის სადერივაციო გვირაბის მშნებლობა

დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო:2018 დამკვეთი:დარიალი ენერჯი  

img

სამხრეთ გკავკასიური მილსადენის სისტემის პროექტი

დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო: 2015 დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართვე...

img

ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის სამშენებლო მომსახურება

დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: ბრითიშ პეტროლიუმი  

img

ფოთის პორტის საკონტეინერო ტერმინალის გარე სადრენაჟო სისტემის მშენებლობა 

დაწყების დრო: 2013 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: შპს „პრაიმ ბეტონი“  

img

ანაკლიის წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2012 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კო...

img

ზაჰესის არხის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: ენერგო პრო ჯორჯია

img

სარეაბილიტაციო პროექტი სოფელი ფრეზეთი

დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფოდნი &...