გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

ინფრასტრუქტურა

img

9300 მეტრის მტკვარი ჰესის გვირაბი

დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო:2019 დამკვეთი: საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი პროექტის „მ...

img

ურეკის წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემა

დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო:2019 დამკვეთი: შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების...

img

კობი-გუდაურის საბაგირო გზა

დაწყების დრო: 2017 დასრულების დრო:2018 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი...

img

გუდაურის ხელოვნური გათოვლიანების ტბა

დაწყების დრო: 2017 დასრულების დრო: 2018 დამკვეთი: შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების...

img

ამბროლაურის სოფლების გაზიფიცირება

დაწყების დრო: 2017 დასრულების დრო:2017 დამკვეთი: ს/ს საქორგაზი

img

სამშენებლო სამუშაოები MX74-ზე

დაწყების დრო: 2016 დასრულების დრო: 2017 დამკვეთი: საიპემ კონტრაქტინგ ნიდერლანდები

img

ქსანი-სტეფანწმინდა გადამცემი ხაზის პროექტი

დაწყების დრო: 2017 დასრულების დრო: 2017 დამკვეთი: EMC Limited

img

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის საცხოვრებელი კომპლექსი

დაწყების დრო: 2012  დასრულების დრო: 2016 დამკვეთი: BP