ხადორის  ქვესადგური
  • დაწყების დრო :2003
  • დასრულების დრო 2004
  • დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია