ხადორის 110 კვ გადამცემი სისტემა
  • დაწყების დრო: 2003
  • დასრულების დრო:2004
  • დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია