გუდაურის საბაგირო გზის მშენებლობა

დაწყების დრო: 2016 დასრულების დრო: 2016 დამკვეთი: შპს ”გუდაური სქი რესორტ”