ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის  საცხოვრებელი კომპლექსი
დაწყების დრო: 2012  დასრულების დრო: 2016 დამკვეთი: BP