ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის საცხოვრებელი კომპლექსი

დაწყების დრო: 2012  დასრულების დრო: 2016 დამკვეთი: BP