ბათუმის დაცული ნავსადგური
დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო: 2015 დამკვეთი: URS Federal Services International, Inc. (USA) წარმომადგენლობა საქართველოში