42 ჭაბურღილის მშენებლობა

დაწყების დრო: 2011
დასრულების დრო: 2011
დამკვეთი: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია