ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზსადენის რეაბილიტაცია 
დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2009 დამკვეთი: ფონდი ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოში