დამცავი დამბა მდ. რიონზე

დაწყების დრო:2007 დასრულების დრო: 2008 დამკვეთი:საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი