ხადორი ჰესი
  • დაწყების დრო:2002
  • დასრულების დრო: 2006
  • დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია