დამცავი დამბა მდ. ცხენისწყალზე
დაწყების დრო: 2007 დასრულების დრო:2008 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი