კოლხეთის პარკის ადმინისტრაციული შენობა და ვიზიტორთა ცენტრი
დაწყების დრო: 2006 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკი; ინტეგრირებული მართვის ცენტრი