ხონი-სამტრედიის საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო: 2005 დასრულების დრო:2006 დამკვეთი: მსოფლიო ბანკი