წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა ურეკში

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა ურეკში