სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემა

დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო: 2015 დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; სამშნებლო ბაზის მოწყობა რუსთავში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; მდ.მტკვრის გადაკვეთის მოედნის სამშნებლო სამუშაოები დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო: 2015 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; მდ.მტკვრის გადაკვეთის მოედნის სამშნებლო სამუშაოები დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო: 2015 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; მდ.მტკვრის გადაკვეთის მოედნის სამშნებლო სამუშაოები დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი დაწყების დრო: 2016 დასრულების დრო: 2016 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა დამკვეთი: საიპემ კონტრაქტინგ ნიდერლანდები დაწყების დრო: 2016 დასრულების დრო: 2016 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მიწოდება დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი დაწყების დრო: 2015 დასრულების დრო: 2016 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა დამკვეთი: ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი დაწყების დრო: 2016 დასრულების დრო: 2016 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მიწოდება დამკვეთი: საიპემ კონტრაქტინგ ნიდერლანდები დაწყების დრო: 2016 დასრულების დრო: 2016  სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; მილსადენის მონტაჟის სამშენებლო სამუშაობი  MX81-დან თურქეთის საზღვრამდე
დამკვეთი: საიპემ კონტრაქტინგ ნიდერლანდები
დაწყების დრო: 2016
დასრულების დრო: 2017

 

 

 სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; მილსადენის მონტაჟის სამშენებლო სამუშაობის ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
დამკვეთი: საიპემ კონტრაქტინგ ნიდერლანდები
დაწყების დრო: 2017
დასრულების დრო: 2017

 

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი; მილსადენის მონტაჟის სამშენებლო სამუშაობის ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
დამკვეთი:ერთობლივი საწარმოა "აზფენი"-ს საქართველოს ფილიალი
 დაწყების დრო: 2015
დასრულების დრო:2017