სოფელ ფრეზეთის სარეაბილიტაციო პროექტი
დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფოდნი სანიტარული გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟის სარეაბილიტაციო სამუშაოები იძულებით გადაადგილებულ პირთა 1 კოტეჯური ტიპის დასახლებაში, მცხეთა - თიანეთის რეგიონში (სოფელი : ფრეზეთი)