ანაკლიის წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემა
დაწყების დრო: 2012 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია