ჩითახევჰესის არხის რეკონსტრუქცია

დაწყების დრო: 2013 დასრულების დრო: 2013 დამკვეთი: ენერგო პრო ჯორჯია