ბორჯომის საკანალიზაციო სისტემა
დაწყების დრო: 2009 დასრულების დრო: 2010 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი