ურეკის სასმელი წყლის პროექტი

შემკვეთი - საქართველოს გაერთიანებული  წყალმომარაგების კომპანია
განხორციელებული ინვესტიცია  - 64 809 000 ლარი
დაბა ურეკში საკანალიზაციო–გამწმენდი ნაგებობის, წყალმომარაგების სისტემის და სანიაღვრე არხების მშენებლობა განხორციელდა. 
პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი „აზია ბანკის“ დაფინანსებით ახორციელებს.
მოეწყო 355 მმ. დიამეტრის მილების წყლის ცენტრალური მაგისტრალი წვერმაღალა-ურეკი-შეკვეთილის მონაკვეთზე - სიგრძით 1 300 მ.
მიმდინარეობს წყალმომარაგების გარე ქსელის და სატუმბი დანადგარების მოეწყო.