ალაზნის საირიგაციო სისტემის წმენდა
დაწყების დრო: 2008 დასრულების დრო: 2009 დამკვეთი:საქართველოს მინიციპალური განვითარების ფონდი