ფოთის წყალმომარაგების პროექტი

დაწყების დრო: 2007
დასრულების დრო: 2008
დამკვეთი: საქართველოს მინიციპალური განვითარების ფონდი

 

ქ. ფოთის თვითდენით წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მილსადენი „როულის წყარო ნოსირის“ სამშენებლო სამუშაოები


დაწყების დრო: 2008

დასრულეის დრო: 2009

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდი

ქ ფოთის 46 კმ-იანი წყალმომარაგების მილსადენის მშენებლობა