დარიალის ჰიდროელექტროსადგური

 

დარიალიჰესის ელეტრო-მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
დამკვეთი: "ანდრიც ჰიდრო"
დაწყების დრო: 2015
დასრულების დრო: 2016

 

დარიალიჰესის ძალოვანი ტრანსფორმატორისა და გამთიშველის მონტაჟი
დამკვეთი: "ანდრიც ჰიდრო"
დაწყების დრო: 2015
დასრულების დრო: 2016

 

დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის დამხმარე და მისასვლელი გვირაბების მშენებლობა
დამკვეთი: დარიალი ენერჯი
დაწყების დრო: 2012
დასრულების დრო: 2013

 

დარიალის ჰიდროექლექტროსადგურის სადერივაციო გვირაბის მშენებლობა
დამკვეთი: დარიალი ენერჯი
დაწყების დრო: 2012
დასრულების დრო:2015