ყაზბეგის საბაჟო-გამშვები პუნქტი
  • დაწყების დრო: 2012
  • დასრულების დრო: 2013
  • დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური