ხადორი-2 ჰესი

დაწყების დრო: 2011
დასრულების დრო: 2012
დამკვეთი: შპს ფერი, დამფინანასებელი გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი