კეხვიჰესის რეაბილიტაცია
  • დაწყების დრო: 2007
  • დასრულების დრო: 2007
  • დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო