საკენი ჰესი
  • დაწყების დრო:2007
  • დასრულების დრო: 2007
  • დამკვეთი: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო