ქუთაისის 220კვ-იანი ქვესადგურის რეაბილიტაცია

დაწყების დრო:2007
დასრულების დრო: 2007
დამკვეთი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა