ფშაველი ჰესი
  • დაწყების დრო:2006
  • დასრულების დრო: 2007
  • დამკვეთი:- Winrock-ის საერთაშორისო ინსტიტუტი სოფლის მეურნეობის განვითრებისთვის