გაფილტრე პროექტები ინფრასტრუქტურა /  ენერგეტიკა /  გვირაბები /  კატეგორიებად
ან დასრულებულად / მიმდინარედ

დასრულებული

img

ლარსის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო: 2013 დასრულების დრო: 2014 დამკვეთი: შპს. ენერგია ლარსი ჰესი მდებარეობს საქ...

img

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა ურეკში

დაწყების დრო: 2014 დასრულების დრო:2019 დამკვეთი: შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარა...

img

ყაზბეგის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო:2013 დასრულების დრო:2014 ყაზბეგი ჰესი მდებარეობს მდინარე თერგის მარჯვენა შენაკად მდ...

img

შილდის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო:2012 დასრულების დრო:2013 დამკვეთი: შპს. ენერგია შილდა ჰესი მდინარე ჩელთზე მ...

img

ხადორის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო:2002 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია  

img

ხადორის 110 კვ გადამცემი სისტემის პროექტირება-მშენებლობა

დაწყების დრო: 2003 დასრულების დრო:2004 დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია

img

ხადორის ქვესადგურის პროექტირება და მშენებლობა

დაწყების დრო :2003 დასრულების დრო 2004 დამკვეთი: აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია

img

 ბრამბის ჰიდროელექტროსადგური

დაწყების დრო: 2006 დასრულების დრო: 2006 დამკვეთი: საქჰიდროენერგომშენი მინი მრამბა ჰესი ა...