ბულდოზერი “CATERPILLAR D9T” 1 ერთეული
ბულდოზერი “CATERPILLAR D8” 1 ერთეული
ბულდოზერი “FIAT-ALIS” - 65ტ 2 ერთეული
ბულდოზერი “T-130” 1 ერთეული
ექსკავატორი “CATERPILLAR 330D” 4 ერთეული
ექსკავატორი CATERPILLAR 318 1 ერთეული
ექსკავატორი CATERPILLAR 318M 1 ერთეული
ექსკავატორი LIEBHERR 934 1 ერთეული
ექსკავატორი “LIEBHERR 911” 1 ერთეული
ექსკავატორი “FAUN” 1 ერთეული
თვითმცლელი “GINAF 10X8” - (25მ3) 2 ერთეული
თვითმცლელი “GINAF 8X8” - (22მ3) 3 ერთეული
თვითმცლელი “MERCEDES” - (25მ3) 15 ერთეული
დამტვირთავი “CATERPILLAR” - (3.5მ3) 1 ერთეული
დამტვირთავი “LIEBHERR 551” - (4მ3) 1 ერთეული
გრეიდერი FURTH 1 ერთეული
გრეიდერი T16                             1 ერთეული
ამწე “FAUN” - (60ტ) 1 ერთეული
ამწე “IVANOVETS” - (12ტ) 1 ერთეული
ამწე “KRAZ”(16ტ) 1 ერთეული
ვიბროსატკეპნი “VIBROMAX”                  1 ერთეული

2007 წლის დასაწყისში კომპანიაში დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 დანერგვა, რაც 2007 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა შ.პ.ს. "ფერი"–ს სერტიფიკატებით და კომპანიას მიეცა ISO 9001:2008 ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი.2010 PERI. All Rights Reserved Created By HAPPY