სიმენსი
www.siemens.com
ფონდი – ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
www.mcg.ge
კატერპილარი
www.cat.com
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
www.mdf.org.ge
ბი პი
www.bp.com
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
www.gogc.ge
საქართველოს ენრგეტიკის სამინისტრო
www.minenergy.gov.ge
ვოლვო
www.volvo.com
Mr.
1
1
Mr.
1
1
Mr.
1
1
Mr.
1
1
Mr.
1
1

2007 წლის დასაწყისში კომპანიაში დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 დანერგვა, რაც 2007 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა შ.პ.ს. "ფერი"–ს სერტიფიკატებით და კომპანიას მიეცა ISO 9001:2008 ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი.2010 PERI. All Rights Reserved Created By HAPPY