ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული ობიექტების დაპროექტება და მშენებლობა; გვირაბების...
 
ამჟამად – 3 მიმდინარე და 15 დასრულებული პროექტი
 

2007 წლის დასაწყისში კომპანიაში დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 დანერგვა, რაც 2007 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა შ.პ.ს. "ფერი"–ს სერტიფიკატებით და კომპანიას მიეცა ISO 9001:2008 ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი.  ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული ობიექტების დაპროექტება და მშენებლობა; გვირაბების მშენებლობა; სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება და მშენებლობა – საავტომობილო გზები, ხიდები, დამხმარე საინჟინრო ნაგებობების გზებზე; საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების, სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობების დაპროექტება და მშენებლობა; წყალსამეურნეო, საინჟინრო სისტემების და ქსელების დაპროექტება და მშენებლობა; ტექნოლოგიური მოწყობილობებისა და კომუნიკაციების მონტაჟი, გამართვა-გაშვება; სამშენებლო კონსტრუქციების წარმოება; საინჟინრო-საძიებო...
2010 PERI. All Rights Reserved Created By HAPPY